Kreatinkinaza (CK)

Materialın növü
qan (zərdab)

Müayinə müddəti
1 gün

Qiymət
10 AZN