Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

PZR analizlər

Chlamydia trachomatis

LAB-10-0001 Chlamydia trachomatis 1 gün
20   

Ureaplazma və Mikoplazma

LAB-10-0011 Ureaplasma spp 1 gün
20   
LAB-10-0015 Mycoplasma hominis 1 gün
20   
LAB-10-0020 Mycoplasma genitalium 1 gün
20   

Trixomoniaz

LAB-10-0025 Trichomonas vaginalis 1 gün
20   

Qonoreya

LAB-10-0029 Neisseria gonorrhoeae 1 gün
20   

Qardnerelloz

LAB-10-0033 Gardnerella vaginalis 1 gün
20   

Treponema pallidum

LAB-10-0042 Treponema pallidum 2 gün
22   

Kandida

LAB-10-0047 Candida albicans 1 gün
22   

Urogenital multiplex

B19 U. Urealyticum/ U.parvum 1 gün
24   

Herpes infeksiyalar

LAB-10-0057 HSV I+II 2 gün
20   
LAB-10-0057 HSV I+II 2 gün
22   
LAB-10-0037 Citomegalovirus (CMV) 2 gün
20   
LAB-10-0037 Citomegalovirus (CMV) 2 gün
22   
LAB-10-0083 VVZ 3 gün
24   

Herpes multiplex

LAB-10-0085 Epstein-Barr virus (EBV/CMV/HHV6) 3 gün
40   

Papillomaviruslar (HPV)

LAB-10-0063 İnsan papillomavirusu 6 və 11 tiplər (HPV-6, 11) 2 gün
24   
LAB-10-0065 İnsan papillomavirusu 16 və 18 tiplər (HPV-16, 18) 2 gün
24   
LAB-10-0061 HPV 6/11 - 16/18 3 gün
40   
LAB-10-0070 İnsan papillomavirusu genotip (16,31,33,35,18 45,39,59,52,56,58,66 tipləri) 5 gün
70   
LAB-10-0060 HPV 21-genotip (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) 5 gün
120   

Toxoplasma gondii

LAB-10-0071 Toxoplasma gondii 3 gün
30   

Brucella

LAB-10-0072 Brucella species 3 gün
30   

Rubella virus

LAB-10-0074 Rubella virus 3 gün
35   

Vərəm

LAB-10-0075 Mycobacterium tuberculosis 3 gün
20   

Listeria monocytogenes

LAB-10-0086 Listeria monocytogenes 3 gün
45   

Parvovirus B19

LAB-10-0087 Parvovirus B19 2 gün
25   

Hepatit B

LAB-10-0088 Hepatit B kəmiyyət (HBV-DNA) 5 gün
58   
LAB-10-0089 Hepatit B keyfiyyət (HBV-DNA) 5 gün
38   

Hepatit C

LAB-10-0090 Hepatit C kəmiyyət (HCV-RNA) 5 gün
88   
LAB-10-0091 Hepatit C keyfiyyət (HCV-RNA) 5 gün
44   
LAB-10-0092 Hepatit C genotip (HCV-RNA) 5 gün
54   

Hepatit D

LAB-10-00900 Hepatit D kəmiyyət (HDV-RNA) 5 gün
78   
LAB-10-0095 Hepatit D keyfiyyət (HDV-RNA) 5 gün
60   

Kəskin bağırsaq infeksiyaları

LAB-10-0142 Helicobacter pylori 3 gün
30   
LAB-10-0127 Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis 3 gün
40   
LAB-10-0128 Kəskin bağırsaq infeksiyaları (Shigella spp/ E.Coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus GII, Astrovirus) 3 gün
70   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2