Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Koaquloqramma

LAB-08-0002 Protrombin zamanı (İNR) 1 gün
8   
LAB-08-0003 Fibrinogen 1 gün
8   
LAB-08-0004 Aktivləşdirilmiş parsial tromboplastin müddəti (APTM) 1 gün
8   
LAB-08-0005 Trombin müddəti 1 gün
8   
LAB-08-0006 D-Dimer 1 gün
25   
LAB-08-0007 Lyupus antikoaqulyant (keyfiyyət) 1 gün
15   
LAB-08-0008 Lyupus antikoaqulyant (kəmiyyətcə) 1 gün
30   
LAB-08-0009 Protein C (plazma aktivliyi) 1 gün
90   
LAB-08-0010 Protein S (plazma aktivliyi) 1 gün
90   
LAB-08-0011 Faktor II 1 gün
50   
LAB-08-0012 Faktor V 1 gün
50   
LAB-08-0013 Faktor VII 1 gün
50   
LAB-08-0014 Faktor VIII 1 gün
70   
LAB-08-0015 Faktor IX 1 gün
70   
LAB-08-0016 Faktor X 1 gün
90   
LAB-08-0017 Faktor XI 1 gün
90   
LAB-08-0018 Faktor XII 1 gün
90   
LAB-08-0019 Faktor XIII 1 gün
90   
LAB-08-0020 Anti-Trombin III 1 gün
50   
LAB-08-0021 Von-Willebrand Faktor (vWF) 1 gün
100   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2