Xidmətin kodu Xidmətin adı Qiymət AZN
MÜA-01-002Təkrar müayinə
10   
Qeyd: Həkimlərin təkrar qəbulu ilk 15 (on beş) gün ərzində ödənişsizdir.

Hesablama

Səbətiniz boşdur2