A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: models/test_model.php

Line Number: 351

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: models/test_model.php

Line Number: 1812

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: models/test_model.php

Line Number: 1813

Memorial Klinik

Tam müayinə, 835 AZN

Testin adı Materialın növü Müddət Məbləğ, AZN
Qlükohemoqlobin1 gün15
Süd vəziləri+ətraf limfa düyünləri 1 gün30
Qalxanvari vəzi + ətraf limfa düyünləri 1 gün20
  gün
EKQ+ təhlil 1 gün12
Pap-test 3 gün30
HSV I+II2 gün20
Uşaqlıq yolunun bakterioloji analizi və antibiotikə həssaslığın təyini3 gün20
Disbakterioz4 gün25
Cyfra-21-11 gün24
Ca 72-41 gün20
Ca 19-91 gün20
Ca-1251 gün20
Ca 15-31 gün20
CEA1 gün20
Alfa fetoprotein (AFP)1 gün14
İnsulinə qarşı rezistentlik əmsalı (HOMA-IR)1 gün20
Testosteron1 gün14
Estradiol (E2)1 gün14
Prolaktin1 gün14
Tireoid peroksidaza qarşı anticisim (anti-TPO)1 gün16
Tireotrop hormon (TSH)1 gün14
Sərbəst tiroksin (Free T4)1 gün14
Brucella abortus IgG1 gün14
Anti-H.pylori IgG1 gün12
Trichomonas vaginalis1 gün20
Mycoplasma genitalium 1 gün20
Neisseria gonorrhoeae1 gün20
Gardnerella vaginalis 1 gün20
U. Urealyticum/ U.parvum 1 gün24
Mycoplasma hominis 1 gün20
Chlamydia trachomatis1 gün20
Anti-HCV-total1 gün16
Anti-HBс total1 gün16
HBsAg1 gün16
Treponema pallidum-a qarşı anticisimlərin passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası (PHAR)1 gün16
İİV1/2 Ag (HIV-Ag)1 gün15
Candida albicans1 gün22
İnsan papillomavirusu genotip (16,31,33,35,18 45,39,59,52,56,58,66 tipləri)5 gün70
İmmunoqlobulin E (IgE total)1 gün14
İmmunoqlobulin G(IgG)1 gün14
İmmunoqlobulin M (IgM)1 gün14
İmmunoqlobulin A (IgA)1 gün14
Dəmir (Fe)1 gün6
Fosfor (P)1 gün6
Maqnezium (Мg)1 gün6
Xlor (Сl-)1 gün6
Natrium (Na+)1 gün6
Kalium (К+)1 gün6
Kalsium (Ca total)1 gün6
Xolesterol-ASLP (LDL Cholesterol)1 gün9
Xolestrol-YSLP (HDL Cholesterol)1 gün6
Ümumi xolesterol (Total Cholesterol)1 gün6
Triqliseridlər1 gün6
Fol turşusu1 gün18
Vitamin В121 gün18
Ferritin1 gün14
Transferrin1 gün10
Revmatoid faktor (RF)1 gün6
C-reaktiv zülal (CRP)1 gün6
АSL-О (ASO)1 gün6
Qələvi fosfataza (ALP)1 gün6
Lipaza1 gün10
Pankreatik amilaza1 gün10
Laktatdehidrogenaza (LDH)1 gün6
Qamma-qlutamiltransferaza (GGT)1 gün6
Aspartataminotransferaza (AST)1 gün6
Alaninaminotransferaza (ALT)1 gün6
Ümumi zülal (Total protein)1 gün6
Sidik turşusu1 gün6
Sidik cövhəri1 gün6
Kreatinin 1 gün6
D-Dimer1 gün20
Trombin müddəti1 gün6
Fibrinogen1 gün6
Protrombin zamanı (İNR)1 gün8
Yaxmanın mikroskopiyası1 gün10
Nəcisdə gizli qanın təyini1 gün10
Koproqramma1 gün10
Sidiyin ümumi analizi1 gün10
Qanın kliniki analizi + Retikulositlər + EÇS (34 göstərici)1 gün20
Bilirubin (ümumi + birləşmiş)1 gün9
Albumin1 gün6
Aktivləşdirilmiş parsial tromboplastin müddəti (APTM)1 gün8
Cəmi  1157