IGF-1 (İnsulinəbənzər böyümə faktoru)

Materialın növü
qan (zərdab)

Müayinə müddəti
1 gün

Qiymət
35 AZN