IGFBP-3 (İnsulinəbənzər böyümə faktorunu birləşdirən zülal)

Materialın növü
qan (zərdab)

Müayinə müddəti
1 gün

Qiymət
35 AZN