Nəcisdə gizli qanın təyini (immunokimyəvi metod)

Materialın növü
nəcis

Müayinə müddəti
2 gün

Qiymət
25 AZN