Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Klinik analizlər

Nəcisin müayinəsi

LAB-01-0008 Koproqramma 1 gün
10   
LAB-01-0009 Nəcisdə gizli qanın təyini 1 gün
10   
LAB-01-0011 Perianal sıyrıntı  1 gün
10   
LAB-06-0055 Giardia lamblia antigen (nəcis) 1 gün
20   
CALP-01-001 Calprotectin 1 gün
40   

Sidiyin klinik analizi

LAB-01-0005 Sidiyin ümumi analizi 1 gün
10   
LAB-01-0006 2 stəkan sınağı 1 gün
20   
LAB-01-0007 Neçiporenkoya görə sidiyin tədqiqi 1 gün
10   

Urogenital yaxma

LAB-01-0012 Yaxmanın mikroskopiyası 1 gün
10   
LAB-01-0014 Prostat şirəsinin mikroskopiyası 1 gün
10   

Spermaqramma

LAB-01-0018 Spermaqramma 1 gün
15   
LAB-01-0019 Spermaqramma (Kryugerə görə) 1 gün
30   
LAB-05-0008 Antispermal anticisimlər spermada (ASA, sperma.) 1 gün
32   

Digər kliniki analizlər

LAB-01-0016 Patogen göbələklərin tədqiqi  1 gün
10   
LAB-01-0017 Demodeks  1 gün
10   

Hesablama

Səbətiniz boşdur