Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Klinik analizlər

Nəcisin müayinəsi

LAB-01-0008 Koproqramma 1 gün
15   
LAB-03-0109 Nəcisdə gizli qanın təyini (immunokimyəvi metod) 2 gün
25   
LAB-01-0011 Perianal sıyrıntı  1 gün
12   
LAB-06-0055 Giardia lamblia antigen (nəcis) 1 gün
20   
CALP-01-001 Calprotectin 1 gün
40   
LAB-03-0106 Laktoferrin 2 gün
50   
LAB-03-0107 Pankreatik elastaza 1 2 gün
50   
LAB-03-0108 Tumor M2-Piruvatkinaza 2 gün
50   

Sidiyin klinik analizi

LAB-01-0005 Sidiyin ümumi analizi 1 gün
12   
LAB-01-0006 2 stəkan sınağı 1 gün
24   
LAB-01-0007 Neçiporenkoya görə sidiyin tədqiqi 1 gün
12   

Urogenital yaxma

LAB-01-0012 Yaxmanın mikroskopiyası 1 gün
15   
LAB-01-0014 Prostat şirəsinin mikroskopiyası 1 gün
20   

Spermaqramma

LAB-01-0018 Spermaqramma 1 gün
25   
LAB-05-0008 Antispermal anticisimlər spermada (ASA, sperma.) 1 gün
32   

Digər kliniki analizlər

LAB-01-0016 Patogen göbələklərin tədqiqi  1 gün
12   
LAB-01-0017 Demodeks  1 gün
12   
LAB-01-0025 Scabies  1 gün
12   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2