Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Dərman monitorinqi

LAB-03-00100 Valproat turşusu (Valproic acid) 1 gün
25   
LAB-03-0098 Karbamazepin (Carbamazepine) 1 gün
25   
LAB-03-0101 Litium (Li) 1 gün
20   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2