Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Autoimmun markerlər

LAB-04-0053 Anti-İnsulin IgG 1 gün
30   
LAB-05-0147 Anti-Histon IgG 1 gün
40   
LAB-05-0013 Anti-CCP IgG 1 gün
36   
LAB-05-0137 Anti Scl-70 IgG 1 gün
40   
LAB-05-0138 Anti Jo-1 IgG 1 gün
40   
LAB-05-0141 ENA-6 Profil 1 gün
70   
LAB-05-0014 Anti-ss DNA 1 gün
18   
LAB-05-0015 Anti-ds DNA 1 gün
18   
LAB-05-0009 ANA screen IgG 1 gün
18   
LAB-05-0010 AMA-M2 (Anti-mitochondrial anticisimlər) 1 gün
25   
LAB-05-0139 Anti LKM-1 1 gün
40   
LAB-05-0105 Anti PR3 (c-ANCA) 1 gün
35   
LAB-05-0146 Anti MPO IgG (p-ANCA) 1 gün
35   
LAB-05-0142 ANCA Profil 1 gün
100   
LAB-05-0150 Anti-İntrinsik faktor IgG (Kaslın daxili faktoru) 1 gün
40   
LAB-05-0149 Anti-Parietal hüceyrə IgG 1 gün
40   
LAB-05-0106 Anti-Gliadin IgA 1 gün
25   
LAB-05-0107 Anti-Gliadin IgG 1 gün
25   
LAB-05-0143 Anti DGP IgA 1 gün
25   
LAB-05-0144 Anti DGP IgG 1 gün
25   
LAB-06-0061 Transglutaminaza IgA 1 gün
25   
LAB-05-0123 Transglutaminaza IgG 1 gün
25   
LAB-05-0151 ASCA IgA 1 gün
48   
LAB-05-0109 ASCA IgG 1 gün
48   
LAB-05-0007 Antispermal anticisimlər qanda (ASA, serum.) 1 gün
40   
LAB-05-0008 Antispermal anticisimlər spermada (ASA, sperma.) 1 gün
40   
LAB-05-0148 Anti-Ovarian IgG 1 gün
40   
LAB-05-0011 Anti-kardiolipin IgM 1 gün
15   
LAB-05-0012 Anti-kardiolipin IgG 1 gün
15   
LAB-05-0145 Anti-fosfolipid screen IgM/ IgG 1 gün
40   
LAB-05-0135 Anti β-2-Qlikoprotein I IgM 1 gün
25   
LAB-05-0136 Anti β-2-Qlikoprotein I IgG 1 gün
25   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2