Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Genetik analizlər

LAB-10-0141 HLA-B27 3 gün
80   
LAB-10-0144 AZF - lokusun delesiyası 3 gün
100   
LAB-10-0155 Dölün rezus genotipinin təyini 3 gün
100   
LAB-10-0148 Laktoza dözümsüzlüyünün genetik tədqiqi 3 gün
80   
LAB-10-0145 Trombofiliya paneli - genetik müayinə 3 gün
120   
LAB-10-0146 Folat metabolizmi mutasiyaları 3 gün
80   
LAB-10-0147 Trombofiliya geniş panel - genetik müayinə (Trombofiliya panel + Folat metabolizmi) 3 gün
180   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2