Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Essensial və Toksik Mikroelementlər

LAB-14-024 Ag (Gümüş) 3 gün
30   
LAB-14-001 Al (Alüminium) 3 gün
30   
LAB-14-007 As (Arsen) 3 gün
30   
LAB-14-010 Ba (Barium) 3 gün
30   
LAB-14-059 Cu (Mis) 3 gün
30   
LAB-14-042 Hg (Civə) 3 gün
30   
LAB-14-036 I (Yod) 3 gün
30   
LAB-14-015 Cd (Kadmium) 3 gün
30   
LAB-14-021 Co (Kobalt) 3 gün
30   
LAB-14-047 Mn (Manqan) 3 gün
30   
LAB-14-044 Mo (Molibden) 3 gün
30   
LAB-14-049 Ni (Nikel) 3 gün
30   
LAB-14-039 Pb (Qurğuşun) 3 gün
30   
LAB-14-052 Pd (Palladium) 3 gün
30   
LAB-14-054 Pt (Platin) 3 gün
30   
LAB-14-072 Sb (Stibium) 3 gün
30   
LAB-14-056 Se (Selen) 3 gün
30   
LAB-14-029 Sn (Qalay) 3 gün
30   
LAB-14-030 Ti (Titan) 3 gün
30   
LAB-14-026 Tl (Tallium) 3 gün
30   
LAB-14-032 V (Vanadium) 3 gün
30   
LAB-14-018 Cr (Xrom) 3 gün
30   
LAB-14-034 Zn (Sink) 3 gün
30   
LAB-14-066 I (Yod) + Se (Selen) 3 gün
50   
LAB-14-064 Cu (Mis) + Zn (Sink) 3 gün
50   
LAB-14-073 I (Yod) + Se (Selen)+ Cu (Mis) + Zn (Sink) 3 gün
80   
LAB-14-070 Essensial və Toksik Mikroelementlər TAM PAKET (sidikdə) 3 gün
200   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2