Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Metabolizm laboratoriyası

LAB-12-001 Yenidoğulmuşların metabolik skrininqi (Daban testi)  3 gün
60   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2