Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

İmmunoloji analizlər

İmmunoloji analizlər

LAB-05-0140 TNF-α 1 gün
80   
LAB-05-0134 Quantiferon TB GOLD PLUS 3 gün
200   
LAB-05-0001 İmmunoqlobulin A (IgA) 1 gün
14   
LAB-05-0002 İmmunoqlobulin M (IgM) 1 gün
14   
LAB-05-0003 İmmunoqlobulin G(IgG) 1 gün
14   
LAB-05-0004 İmmunoqlobulin E (IgE total) 1 gün
16   
LAB-05-0005 Komplement C3 1 gün
14   
LAB-05-0006 Komplement C4 1 gün
14   
LAB-05-0124 İnterleykin -1 β ( IL-1b ) 3 gün
35   
LAB-05-0125 İnterleykin-2 3 gün
35   
LAB-05-0126 İnterleykin-4 3 gün
35   
LAB-05-0127 İnterleykin-6 3 gün
35   
LAB-05-0128 İnterleykin-8 3 gün
35   
LAB-05-0129 İnterleykin-10 3 gün
35   
LAB-05-0130 İnterleykin-18 3 gün
35   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2