Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Hormonal analizlər

Qalxanabənzər vəzin funksiyası

LAB-04-0001 Tireotrop hormon (TSH) 1 gün
16   
LAB-04-0002 Sərbəst triyodtrionin (Free T3) 1 gün
16   
LAB-04-0003 Sərbəst tiroksin (Free T4) 1 gün
16   
LAB-04-0055 Total T3 1 gün
16   
LAB-04-0056 Total T4 1 gün
16   
LAB-04-0004 Tireoqlobulin (TG) 1 gün
18   
LAB-04-0005 Tireoqlobulinə qarşı anticisim (Anti-TG) 1 gün
18   
LAB-04-0006 Tireoid peroksidaza qarşı anticisim (anti-TPO) 1 gün
18   
LAB-04-0052 TSH reseptorlarına qarşı anticisimlər (Anti-TSHR) 1 gün
50   
LAB-04-0010 Kalsitonin 1 gün
40   

Qalxanabənzərətraf vəzin funksiyası

LAB-04-0007 Parathormon 1 gün
20   

Mədəaltı vəzin funksiyası və şəkərli diabetin diaqnostikası

LAB-03-0001 Qlükoza 1 gün
2   
LAB-03-0002 Qlükohemoqlobin 1 gün
15   
LAB-04-0009 İnsulin 1 gün
18   
LAB-04-0053 Anti-İnsulin IgG 1 gün
30   
LAB-04-0011 С-Peptid 1 gün
18   
LAB-03-0066 Oral qlükozatolerant testi 1 gün
9   
LAB-03-0090 İki mərhələli oral qlükoza tolerantlıq testi 1 gün
12   
LAB-03-0067 İnsulinə qarşı rezistentlik əmsalı (HOMA-IR) 1 gün
21   
LAB-04-0045 Leptin 1 gün
40   

Mədə-bağırsaq traktının bioloji aktiv maddələri

LAB-01-0047 Qastrin (Gastrin) 1 gün
35   
LAB-07-0018 Pepsinogen 1 2 gün
25   
LAB-07-0019 Pepsinogen 2 2 gün
25   

Cinsiyyət sistemi hormonları

LAB-04-0013 Follikulstimullaşdırıcı hormon (FSH) 1 gün
16   
LAB-04-0014 Luteinləşdirici hormon (LH) 1 gün
16   
LAB-04-0015 Prolaktin 1 gün
16   
LAB-04-0057 Makroprolaktin 1 gün
40   
LAB-04-0016 Testosteron 1 gün
16   
LAB-04-0017 Sərbəst testosteron (Free testosterone) 1 gün
20   
LAB-04-0018 Estradiol (E2) 1 gün
16   
LAB-04-0019 Progesteron 1 gün
16   
LAB-04-0020 17-ОН progesteron 1 gün
18   
LAB-04-0021 Dehidroepiandrosteronsulfat (DHEA-S) 1 gün
16   
LAB-04-0029 Cinsi hormonlarla əlaqəli qlobulin (SHBG) 1 gün
24   
LAB-04-0025 Anti-Müller 1 gün
60   
LAB-04-0048 Androstendion 1 gün
30   

Hamiləliyin monitorinqi

LAB-04-0031 b-xorionik qonadotropin 1 gün
16   
LAB-04-0049 Sərbəst β-xorionik qonadotropin (free β-HCG) 1 gün
20   
LAB-07-0001 Alfa-fetoprotein 1 gün
18   
LAB-04-0021 Free estriol (E3) 1 gün
18   
LAB-04-0032 PAPP-A 1 gün
20   
LAB-04-0060 İnhibin A 1 gün
45   
LAB-04-0043 PLGF 1 gün
65   

Prenatal skrininq (2-li test)

PRİS1 PRISCA 1 1 gün
45   

Prenatal skrininq (3-lü test)

PRİS2 PRISCA 2 1 gün
65   

Prenatal skrininq (4-lü test)

PRİS3 PRISCA 2 (4-lü test) 1 gün
80   

Hipofiz-böyrək-böyrəküstü vəz sistemi

LAB-04-0028 Adenokortikotrop hormon 1 gün
20   
LAB-04-0026 Kortizol 1 gün
18   
LAB-04-0037 Aldosteron 1 gün
30   
LAB-04-0039 Renin 1 gün
50   
LAB-04-0041 Aldosteron/ Renin nisbəti 1 gün
70   
LAB-04-0044 Eritropoetin 2 gün
30   
LAB-03-0104 Metanefrin 1 gün
40   

Boy hormonu

LAB-04-0036 Somatotrop hormon 1 gün
20   
LAB-04-0050 IGF-1 (İnsulinəbənzər böyümə faktoru) 1 gün
35   
LAB-04-0051 IGFBP-3 (İnsulinəbənzər böyümə faktorunu birləşdirən zülal) 1 gün
35   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2