Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Onkomarkerlər

Onkomarkerlər

LAB-07-0001 Alfa fetoprotein (AFP) 1 gün
18   
LAB-07-0002 PSA-ümumi (PSA total) 1 gün
18   
LAB-07-0003 PSA-sərbəst (free-PSA) 1 gün
18   
LAB-07-0004 Ca 15-3 1 gün
20   
LAB-07-0005 Ca 19-9 1 gün
20   
LAB-07-0006 Ca 72-4 1 gün
20   
LAB-07-0007 Ca-125 1 gün
20   
LAB-07-0008 CEA 1 gün
20   
LAB-07-0009 β2-mikroqlobulin 1 gün
30   
LAB-07-0010 Neyro-spesifik enolaza 1 gün
28   
LAB-07-0011 Cyfra-21-1 1 gün
30   
LAB-04-0010 Kalsitonin 1 gün
40   
LAB-07-0018 Pepsinogen-1 2 gün
25   
LAB-07-0019 Pepsinogen-2 2 gün
25   
LAB-03-0108 Tumor M2-Piruvatkinaza 2 gün
50   
LAB-07-0023 SCCA (Yastı hüceyrəli karsinoma antigeni) 1 gün
84   
LAB-07-0024 Protein S100 1 gün
84   
LAB-07-0021 HE4 1 gün
84   
LAB-07-0022 ROMA indeksi (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) 1 gün
96   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2