Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Histoloji və sitoloji analizlər

Histoloji analizlər

LAB-09-0007 Kuretaj  7 gün
50   
LAB-09-0009 Biopsiya  7 gün
50   
LAB-09-0008 TUR  7 gün
80   
LAB-09-0006 Cərrahi materialın histoloji müayinəsi  7 gün
60   
LAB-09-0012 Cərrahi materialın histoloji müayinəsi (1 orqan)+ limfa deseksiya  7 gün
100   
LAB-09-0014 Bağırsaq rezeksiyası  7 gün
100   
LAB-09-0013 Mədə rezeksiyası  7 gün
100   
LAB-09-0015 Cərrahi materialın histoloji müayinəsi + şiş  7 gün
100   

Sitoloji analizlər

LAB-09-0001 Pap-test  3 gün
40   
LAB-09-0004 Aspirasion sitologiya  3 gün
40   
LAB-09-0005 Süd vəzi punktatının sitologiyası  3 gün
40   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2