Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Hematoloji analizlər

LAB-01-0001 CBC + Retikulositlər 1 gün
10   
LAB-01-0002 Qanın kliniki analizi + EÇS (25 göstərici) 1 gün
15   
LAB-01-0003 Qanın kliniki analizi + Retikulositlər + EÇS (34 göstərici) 1 gün
20   
TAL001 Hemoqlobin fraksiyaları + Qanın Klinik Analizi (25 parametr) 1 gün
40   
LAB-01-0004 Qan qrupu və rezus amilinin təyini 1 gün
10   
LAB-01-0020 Malyariya qalın damla üsulu ilə 1 gün
8   
LAB-01-0029 Düz Kumbs reaksiyası 2 gün
40   
LAB-01-0021 Qeyri-düz Kumbs reaksiyası 2 gün
40   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2