Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Koaquloqramma

LAB-08-0002 Protrombin zamanı (İNR) 1 gün
8   
LAB-08-0003 Fibrinogen 1 gün
8   
LAB-08-0004 Aktivləşdirilmiş parsial tromboplastin müddəti (APTM) 1 gün
8   
LAB-08-0005 Trombin müddəti 1 gün
8   
LAB-08-0006 D-Dimer 1 gün
25   
LAB-08-0007 Lyupus antikoaqulyant (keyfiyyət) 1 gün
15   

Hesablama

Səbətiniz boşdur