Xidmətin kodu
Xidmətin kodu
Xidmətin adı
Xidmətin adı                                                                                                                     
Biomaterialın növü
  Biomaterialın növü               
Müayinə müddəti
   Müddət                  
Qiymət AZN
cart
   Qiymət             

Biokimyəvi analizlər

Fermentlər

LAB-03-0003 Alaninaminotransferaza (ALT) 1 gün
8   
LAB-03-0004 Aspartataminotransferaza (AST) 1 gün
8   
LAB-03-0005 Qamma-qlutamiltransferaza (GGT) 1 gün
8   
LAB-03-0006 Laktatdehidrogenaza (LDH) 1 gün
8   
LAB-03-0007 Qələvi fosfataza (ALP) 1 gün
8   
LAB-03-0009 Alfa-amilaza 1 gün
10   
LAB-03-0010 Alfa-amilaza sidikdə (Diastaza) 1 gün
10   
LAB-03-0011 Pankreatik amilaza 1 gün
12   
LAB-03-0012 Pankreatik diastaza 1 gün
12   
LAB-03-0013 Lipaza 1 gün
12   
LAB-03-0107 Pankreatik elastaza 1 2 gün
50   
LAB-03-0065 Qlükoza-6 fosfotdehidrogeneza 1 gün
15   
LAB-03-0071 Turş fosfataza (ACP) 1 gün
20   
LAB-03-0065 Prostatik turş fosfotaza 1 gün
20   
LAB-03-0058 Kreatinikinaza-МВ 1 gün
10   
LAB-03-0103 Kreatinkinaza (CK) 1 gün
10   

Substratlar

LAB-03-0001 Qlükoza 1 gün
2   
LAB-03-0002 Qlükohemoqlobin 1 gün
15   
LAB-03-0008 Bilirubin (ümumi + birləşmiş) 1 gün
12   
LAB-03-0014 Kreatinin 1 gün
8   
LAB-03-0015 Sidik cövhəri 1 gün
8   
LAB-03-0016 Sidik turşusu 1 gün
8   
LAB-03-0019 Albumin 1 gün
8   
LAB-03-0017 Albumin 1 gün
12   
LAB-03-0085 Albumin/kreatinin nisbəti 1 gün
20   
LAB-03-0061 Ümumi zülal (Total protein) 1 gün
8   
LAB-03-0062 Ümumi zülal (Total protein) 1 gün
12   
LAB-03-0086 Ümumi zülal/kreatinin nisbəti 1 gün
20   
LAB-03-0060 B-tip Na-uretik peptid (pro BNP) 1 gün
50   
LAB-03-0064 Ammonyak (NH3) 1 gün
20   
LAB-03-0070 Reberq sınağı 1 gün
12   

Spesifik zülallar

LAB-03-0052 АSL-О (ASO) 1 gün
8   
LAB-03-0053 C-reaktiv zülal (CRP) 1 gün
8   
LAB-03-0054 Revmatoid faktor (RF) 1 gün
8   
LAB-03-0096 Hs-CRP (High-sensitivity CRP) 1 gün
18   
LAB-03-0047 Qan zərdabının latent dəmirbirləşdirmə xüsusiyyəti (UIBC) 1 gün
10   
LAB-03-0087 Qan zərdabının ümumi dəmirbirləşdirmə xüsusiyyəti (TIBC) 1 gün
18   
LAB-03-0048 Ferritin 1 gün
16   
LAB-03-0049 Transferrin 1 gün
10   
LAB-03-0097 Transferrinin doyma əmsalı 1 gün
20   
LAB-03-0106 Laktoferrin 2 gün
50   
LAB-03-0055 Seruloplazmin 1 gün
20   
LAB-03-0056 Haptoqlobulin 1 gün
20   
LAB-03-0057 Hs Troponin-T 1 gün
20   
LAB-03-0059 Mioqlobin 1 gün
15   
LAB-03-0061 a1-antitripsin 1 gün
25   

Amin turşular

LAB-03-0089 Homocystein (HCYS) 1 gün
35   

Lipid spektri

LAB-03-0026 Ümumi xolesterol (Total Cholesterol) 1 gün
8   
LAB-03-0027 Xolestrol-YSLP (HDL Cholesterol) 1 gün
8   
LAB-03-0028 Xolesterol-ASLP (LDL Cholesterol) 1 gün
10   
LAB-03-0064 VLDL (Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər) 1 gün
26   
LAB-03-0029 Triqliseridlər 1 gün
8   
LAB-03-0030 Apolipoprotein A1 1 gün
20   
LAB-03-0031 Apolipoprotein B 1 gün
20   
LAB-03-0032 Lipoprotein a 1 gün
25   

Qeyri-orqanik maddələr

LAB-03-0036 Kalsium (Ca total) 1 gün
8   
LAB-03-0038 Fosfor (P) 1 gün
8   
LAB-03-0039 Maqnezium (Мg) 1 gün
8   
LAB-03-0040 Natrium (Na+) 1 gün
10   
LAB-03-0042 Kalium (К+) 1 gün
10   
LAB-03-0044 Xlor (Сl-) 1 gün
10   
LAB-03-0046 Dəmir (Fe) 1 gün
8   
LAB-03-0101 Litium (Li) 1 gün
20   

Vitaminlər

LAB-03-0068 25 (OH) D2 + 25 (OH) D3 1 gün
40   
LAB-03-0050 Vitamin В12 1 gün
18   
LAB-03-0051 Fol turşusu 1 gün
18   
LAB-03-0115 RBC folate (Eritrositlərdə fol turşusu) 1 gün
30   
LAB-13-004 Vitamin A (Retinol) 3 gün
50   
LAB-13-005 Vitamin E (α tocoferol) 3 gün
50   
LAB-13-006 Vitamin A (Retinol) + Vitamin E (α tocopherol) 3 gün
70   

Böyrək daşı analizi

LAB-15-001 Böyrək daşının spektral analizi 3 gün
50   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2