Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
E86/5 Ördək Lələkləri spesifik IgE 1 gün
20   
E86/7 Ördək Lələkləri spesifik IgG 1 gün
20   
Xidmətin adı Qiymət AZN

Hesablama

Səbətiniz boşdur2