Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
LAB-05-0008 Antispermal anticisimlər spermada (ASA, sperma.) 1 gün
32   
LAB-03-0019 Albumin 1 gün
8   
LAB-03-0017 Albumin 1 gün
12   
LAB-03-0085 Albumin/kreatinin nisbəti 1 gün
20   
LAB-03-0064 Ammonyak (NH3) 1 gün
20   
LAB-03-0003 Alaninaminotransferaza (ALT) 1 gün
8   
LAB-03-0004 Aspartataminotransferaza (AST) 1 gün
8   
LAB-03-0009 Alfa-amilaza 1 gün
10   
LAB-03-0010 Alfa-amilaza sidikdə (Diastaza) 1 gün
10   
LAB-03-0061 a1-antitripsin 1 gün
25   
LAB-03-0030 Apolipoprotein A1 1 gün
20   
LAB-03-0031 Apolipoprotein B 1 gün
20   
LAB-06-0056 Anti-treponema total (IgA+IgM+IgG) 1 gün
20   
LAB-06-0001 Anti-HAV- IgM 1 gün
18   
LAB-06-0002 Anti-HAV total 1 gün
18   
LAB-06-0005 Anti-HBs 1 gün
18   
LAB-06-0007 Anti-HBе 1 gün
18   
LAB-06-0008 Anti-HBс-IgМ 1 gün
18   
LAB-06-0009 Anti-HBс total 1 gün
18   
LAB-06-0011 Anti-HCV-IgМ 1 gün
30   
LAB-06-0012 Anti-HCV-total 1 gün
20   
LAB-06-0010 Anti-HDV 1 gün
25   
LAB-06-0035 Ascaris lumbricoides IgG 1 gün
12   
LAB-04-0028 Adenokortikotrop hormon 1 gün
20   
LAB-04-0037 Aldosteron 1 gün
30   
LAB-04-0041 Aldosteron/ Renin nisbəti 1 gün
70   
LAB-04-0025Anti-Müller1 gün
60   
LAB-04-0048Androstendion1 gün
30   
LAB-04-0053 Anti-İnsulin IgG 1 gün
30   
LAB-07-0001 Alfa fetoprotein (AFP) 1 gün
18   
LAB-02-0009 Ana südünün bakterioloji analizi antibiotikə həssaslığın təyini 3 gün
20   
LAB-09-0004 Aspirasion sitologiya  3 gün
40   
LAB-06-0013 Anti-Toxoplasma IgM 1 gün
15   
LAB-06-0014 Anti-Toxoplasma IgG 1 gün
15   
LAB-06-0015 Anti-Toxoplasma IgG avidlik indeksi 1 gün
40   
LAB-06-0016 Anti-Rubella IgM 1 gün
15   
LAB-06-0017 Anti-Rubella IgG 1 gün
15   
LAB-06-0018 Anti-Rubella IgG avidlik indeksi 1 gün
40   
LAB-06-0019 Anti-CMV IgM 1 gün
15   
LAB-06-0020 Anti-CMV IgG 1 gün
15   
LAB-06-0021 Anti-CMV IgG avidlik indeksi 1 gün
40   
LAB-06-0022 Anti-HSV I IgM 1 gün
15   
LAB-06-0023 Anti-HSV I IgG 1 gün
15   
LAB-06-0024 Anti-HSV II IgM 1 gün
15   
LAB-06-0025 Anti-HSV II IgG 1 gün
15   
LAB-06-0026 Anti-HSV II IgG avidlik indeksi 1 gün
40   
LAB-08-0004 Aktivləşdirilmiş parsial tromboplastin müddəti (APTM) 1 gün
8   
LAB-08-0020 Anti-Trombin III 1 gün
50   
LAB-06-0057 Anti-Measles virus IgM 1 gün
25   
LAB-06-0058 Anti-Measles virus IgG 1 gün
25   
LAB-06-0059 Anti-Parotit IgM 1 gün
25   
LAB-06-0060 Anti-Parotit IgG 1 gün
25   
E3/5 At Kəpəyi spesifik IgE 1 gün
20   
E3/7 At Kəpəyi spesifik IgG 1 gün
20   
C204/5 Amoxicillin spesifik IgE 1 gün
20   
C204/7 Amoxicillin spesifik IgG 1 gün
20   
F76/5 Alfa Lactalbumin spesifik IgE 1 gün
20   
F76/7 Alfa Lactalbumin spesifik IgG 1 gün
20   
F94/5 Armud spesifik IgE 1 gün
20   
F94/7 Armud spesifik IgG 1 gün
20   
F210/5 Ananas spesifik IgE 1 gün
20   
F210/7 Ananas spesifik IgG 1 gün
20   
F242/5 Albalı spesifik IgE 1 gün
20   
F242/7 Albalı spesifik IgG 1 gün
20   
F344/5 Adaçayı spesifik IgE 1 gün
20   
F344/7 Adaçayı spesifik IgG 1 gün
20   
l71/5 Ağcaqanad spesifik IgE 1 gün
20   
l71/7 Ağcaqanad spesifik IgG 1 gün
20   
LAB-05-0147Anti-Histon IgG1 gün
40   
LAB-05-0013Anti-CCP IgG1 gün
36   
LAB-05-0137Anti Scl-70 IgG1 gün
40   
LAB-05-0138Anti Jo-1 IgG1 gün
40   
LAB-05-0014Anti-ss DNA1 gün
18   
LAB-05-0015Anti-ds DNA1 gün
18   
LAB-05-0009ANA screen IgG1 gün
18   
LAB-05-0010 AMA-M2 (Anti-mitochondrial anticisimlər) 1 gün
25   
LAB-05-0139Anti LKM-11 gün
40   
LAB-05-0105Anti PR3 (c-ANCA)1 gün
35   
LAB-05-0146Anti MPO IgG (p-ANCA)1 gün
35   
LAB-05-0142ANCA Profil1 gün
100   
LAB-05-0150Anti-İntrinsik faktor IgG (Kaslın daxili faktoru)1 gün
40   
LAB-05-0149Anti-Parietal hüceyrə IgG1 gün
40   
LAB-05-0106Anti-Gliadin IgA1 gün
25   
LAB-05-0107Anti-Gliadin IgG1 gün
25   
LAB-05-0143Anti DGP IgA1 gün
25   
LAB-05-0144Anti DGP IgG1 gün
25   
LAB-05-0151ASCA IgA1 gün
48   
LAB-05-0109 ASCA IgG 1 gün
48   
LAB-05-0007 Antispermal anticisimlər qanda (ASA, serum.) 1 gün
40   
LAB-05-0148Anti-Ovarian IgG1 gün
40   
LAB-05-0011 Anti-kardiolipin IgM 1 gün
15   
LAB-05-0012 Anti-kardiolipin IgG 1 gün
15   
LAB-05-0135Anti β-2-Qlikoprotein I IgM1 gün
25   
LAB-05-0136Anti β-2-Qlikoprotein I IgG1 gün
25   
ALATOP Alatop Allergik skrin (D1-Dust Mite D.Pteronyssinus E1-Pişik Kəpək-epiteli E5-İt Kəpəki G2-Bermud otu G6-Pişikquyruğu M1-Mold P.Notatum M6- Mold A.Tenuis T3-Ağcaqayın T17-Sidr W1-Adi Ətirşah W9-Bağayarpağı W19-Parietaria officinalis 1 gün
20   
LAB-06-0072 Anti-SARS-CoV-2 (IgM) 1 gün
25   
LAB-06-0073 Anti-SARS-CoV-2 (IgG) 1 gün
25   
LAB-10-0154 Androflor skrin 3 gün
120   
LAB-10-0144 AZF - lokusun delesiyası 3 gün
100   
LAB-14-001 Al (Alüminium) 3 gün
30   
Xidmətin adı Qiymət AZN

USM

Aşağı ətraf venalarının doppleri: 1 tərəf
25   
Aşağı ətraf venalarının doppleri: 2 tərəf
50   
Aşağı ətraf arteriyalarının doppleri: 1 tərəf
25   
Aşağı ətraf arteriyalarının doppleri: 2 tərəf
50   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2