Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
CALP-01-001 Calprotectin 1 gün
40   
LAB-03-0053 C-reaktiv zülal (CRP) 1 gün
8   
LAB-06-0027 C.trachomatis IgM 1 gün
15   
LAB-06-0028 C.trachomatis IgG 1 gün
15   
LAB-04-0029 Cinsi hormonlarla əlaqəli qlobulin (SHBG) 1 gün
24   
LAB-07-0004 Ca 15-3 1 gün
20   
LAB-07-0005 Ca 19-9 1 gün
20   
LAB-07-0006 Ca 72-4 1 gün
20   
LAB-07-0007 Ca-125 1 gün
20   
LAB-07-0008 CEA 1 gün
20   
LAB-07-0011 Cyfra-21-1 1 gün
30   
LAB-09-0006 Cərrahi materialın histoloji müayinəsi  7 gün
60   
LAB-09-0012 Cərrahi materialın histoloji müayinəsi (1 orqan)+ limfa deseksiya  7 gün
100   
LAB-09-0015 Cərrahi materialın histoloji müayinəsi + şiş  7 gün
100   
LAB-10-0037 Citomegalovirus (CMV) 2 gün
20   
LAB-01-0001 CBC + Retikulositlər 1 gün
10   
LAB-10-0140 COVİD-19 (PZR) 1 gün
55   
LAB-03-0044 C-reaktiv zülal 1 gün
8   
LAB-10-0001 Chlamydia trachomatis 1 gün
20   
LAB-10-0047 Candida albicans 1 gün
22   
Xidmətin adı Qiymət AZN

USM

Carotis + Vertebral+Aksilyar arteriya doppleri
60   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2