Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
LAB-06-0034 Exinokokk IgG 1 gün
20   
LAB-04-0044 Eritropoetin 2 gün
30   
LAB-04-0018 Estradiol (E2) 1 gün
16   
LAB-06-0061 EBV (VCA) IgM 1 gün
16   
LAB-06-0062 EBV (VCA) IgG 1 gün
16   
LAB-06-0066EBV (EBNA-1) IgM1 gün
16   
LAB-06-0067EBV (EBNA-1) IgG1 gün
16   
LAB-10-0085 Epstein-Barr virus (EBV/CMV/HHV6) 3 gün
40   
LAB-05-0141ENA-6 Profil1 gün
70   
EP1/5 EP1/5 Heyvan Paneli 1 spesifik IgE (E1-Pişik Kəpəki-epiteli E3-At Kəpəki E4-İnək Kəpəki E5-İt Kəpəki) 1 gün
20   
EP1/7 EP1/7 Heyvan Paneli 1 spesifik IgG (E1-Pişik Kəpəki-epiteli E3-At Kəpəki E4-İnək Kəpəki E5-İt Kəpəki) 1 gün
20   
EP2/5 EP2/5 Heyvan Paneli 2 spesifik IgE (E1-Pişik Kəpəki-epiteli E5-İt Kəpəki E6-Qvineya Donuzu Epiteli E87-Sıçovul E88-Siçan) 1 gün
20   
EP2/7 EP2/7 Heyvan Paneli 2 spesifik IgG (E1-Pişik Kəpəki-epiteli E5-İt Kəpəki E6-Qvineya Donuzu Epiteli E87-Sıçovul E88-Siçan) 1 gün
20   
EP71/5 EP71/5 Heyvan Paneli 71 spesifik IgE (E70-Qaz Lələkləri E85-Toyuq Lələkləri E86-Ördək Lələkləri E89-Hinduşka Lələkləri) 1 gün
20   
EP71/7 EP71/7 Heyvan Paneli 71 spesifik IgG (E70-Qaz Lələkləri E85-Toyuq Lələkləri E86-Ördək Lələkləri E89-Hinduşka Lələkləri) 1 gün
20   
LAB-11-001Eozinofil kation zülalı (Eosinophil Cationic Protein, ECP)1 gün
35   
Xidmətin adı Qiymət AZN

EKQ

EKQ+ təhlil
15   
EXO
40   

USM

Elastometriya
70   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2