Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
LAB-01-0008 Koproqramma 1 gün
15   
LAB-03-0014 Kreatinin 1 gün
8   
LAB-03-0058 Kreatinikinaza-МВ 1 gün
10   
LAB-03-0103Kreatinkinaza (CK)1 gün
10   
LAB-03-0036 Kalsium (Ca total) 1 gün
8   
LAB-03-0042 Kalium (К+) 1 gün
10   
LAB-05-0005 Komplement C3 1 gün
14   
LAB-05-0006 Komplement C4 1 gün
14   
LAB-04-0026 Kortizol 1 gün
18   
LAB-04-0010 Kalsitonin 1 gün
40   
LAB-09-0007 Kuretaj  7 gün
50   
F35/7 Kartof spesifik IgG 1 gün
20   
F10/5 Küncüt toxumu spesifik IgE 1 gün
20   
F10/7 Küncüt toxumu spesifik IgG 1 gün
20   
F24/5 Krevet spesifik IgE 1 gün
20   
F24/7 Krevet spesifik IgG 1 gün
20   
F31/5 Kök spesifik IgE 1 gün
20   
F31/7 Kök spesifik IgG 1 gün
20   
F35/5 Kartof spesifik IgE 1 gün
20   
F36/5 Kokos spesifik IgE 1 gün
20   
F36/7 Kokos spesifik IgG 1 gün
20   
F78/5 Kazein spesifik IgE 1 gün
20   
F78/7 Kazein spesifik IgG 1 gün
20   
F84/5 Kivi spesifik IgE 1 gün
20   
F84/7 Kivi spesifik IgG 1 gün
20   
F85/5 Kərəviz spesifik IgE 1 gün
20   
F85/7 Kərəviz spesifik IgG 1 gün
20   
F93/5 Kakao spesifik IgE 1 gün
20   
F93/7 Kakao spesifik IgG 1 gün
20   
F215/5 Kahı spesifik IgE 1 gün
20   
F215/7 Kahı spesifik IgG 1 gün
20   
F216/5 Kələm spesifik IgE 1 gün
20   
F216/7 Kələm spesifik IgG 1 gün
20   
F273/5 Kəklikotu spesifik IgE 1 gün
20   
F273/7 Kəklikotu spesifik IgG 1 gün
20   
F317/5 Keşniş spesifik IgE 1 gün
20   
F317/7 Keşniş spesifik IgG 1 gün
20   
F409/5 Keçi südü spesifik IgE 1 gün
20   
F409/7 Keçi südü spesifik IgG 1 gün
20   
LAB-03-0098Karbamazepin (Carbamazepine)1 gün
25   
LAB-10-0128Kəskin bağırsaq infeksiyaları (Shigella spp/ E.Coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus GII, Astrovirus)3 gün
70   
LAB-03-0025 Kreatinin (qan) 1 gün
8   
LAB-10-0134 Kəskin respirator virus infeksiyaları (Influenza A virus, Influenza B virus, Human Parainfluenza virus type 1, Human Parainfluenza virus type 2, Human Parainfluenza virus type 3, Human Parainfluenza virus type 4, Coronavirus SARS-CoV2 (E, N gen) Human Coronavirus 229 E, Human Coronavirus HKU 1, Human Coronavirus NL 63, Human Coronavirus OC 43, Human Metapneumovirus, Human Respiratory Syncytial virus, Human Rhinovirus, Human Bocavirus, Human Adenovirus) 2 gün
120   
Xidmətin adı Qiymət AZN

Hesablama

Səbətiniz boşdur2