Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
LAB-03-0106Laktoferrin2 gün
50   
LAB-03-0006 Laktatdehidrogenaza (LDH) 1 gün
8   
LAB-03-0013 Lipaza 1 gün
12   
LAB-03-0032 Lipoprotein a 1 gün
25   
LAB-03-0101Litium (Li)1 gün
20   
LAB-06-0045 Listeria monocytogenes IgG 1 gün
15   
LAB-04-0014 Luteinləşdirici hormon (LH) 1 gün
16   
LAB-04-0045 Leptin 1 gün
40   
LAB-08-0007 Lyupus antikoaqulyant (keyfiyyət) 1 gün
15   
LAB-08-0008 Lyupus antikoaqulyant (kəmiyyətcə) 1 gün
30   
F208/5 Limon spesifik IgE 1 gün
20   
F208/7 Limon spesifik IgG 1 gün
20   
LAB-10-0086 Listeria monocytogenes 3 gün
45   
LAB-10-0148 Laktoza dözümsüzlüyünün genetik tədqiqi 3 gün
80   
Xidmətin adı Qiymət AZN

Hesablama

Səbətiniz boşdur2