Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
LAB-01-0011 Perianal sıyrıntı  1 gün
12   
LAB-03-0107Pankreatik elastaza 12 gün
50   
LAB-01-0014 Prostat şirəsinin mikroskopiyası 1 gün
20   
LAB-03-0011 Pankreatik amilaza 1 gün
12   
LAB-03-0012 Pankreatik diastaza 1 gün
12   
LAB-03-0065 Prostatik turş fosfotaza 1 gün
20   
LAB-04-0007 Parathormon 1 gün
20   
LAB-04-0015 Prolaktin 1 gün
16   
LAB-04-0019 Progesteron 1 gün
16   
LAB-07-0002 PSA-ümumi (PSA total) 1 gün
18   
LAB-07-0003 PSA-sərbəst (free-PSA) 1 gün
18   
LAB-07-0018 Pepsinogen-1 2 gün
25   
LAB-07-0019 Pepsinogen-2 2 gün
25   
LAB-02-0008 Prostat şirəsinin bakterioloji analizi və antibiotikə həssaslığın təyini 3 gün
20   
LAB-09-0001 Pap-test  3 gün
40   
LAB-01-0016 Patogen göbələklərin tədqiqi  1 gün
12   
LAB-08-0002 Protrombin zamanı (İNR) 1 gün
8   
LAB-08-0009 Protein C (plazma aktivliyi) 1 gün
90   
LAB-08-0010 Protein S (plazma aktivliyi) 1 gün
90   
E1/5 Pişik Kəpəki – Epiteli spesifik IgE 1 gün
20   
E1/7 Pişik Kəpəki – Epiteli spesifik IgG 1 gün
20   
C1/5 Penicilloyl G spesifik IgE 1 gün
20   
C1/7 Penicilloyl G spesifik IgG 1 gün
20   
F25/5 Pomidor spesifik IgE 1 gün
20   
F25/7 Pomidor spesifik IgG 1 gün
20   
F33/5 Portağal spesifik IgE 1 gün
20   
F33/7 Portağal spesifik IgG 1 gün
20   
F203/5 Püstə spesifik IgE 1 gün
20   
F203/7 Püstə spesifik IgG 1 gün
20   
F403/5 Pivə mayası spesifik IgE 1 gün
20   
F403/7 Pivə mayası spesifik IgG 1 gün
20   
LAB-04-0032 PAPP-A 1 gün
20   
LAB-04-0043 PLGF 1 gün
65   
PRİS1 PRISCA 1 1 gün
45   
PRİS2 PRISCA 2 1 gün
65   
LAB-04-0059 Prokalsitonin 1 gün
60   
PRİS3 PRISCA 2 (4-lü test) 1 gün
80   
LAB-10-0087 Parvovirus B19 2 gün
25   
Xidmətin adı Qiymət AZN

USM

Prostat vəzi, sidik kisəsi
20   
Periferik limfa düyünləri (bir nahiyə)
15   
Periferik limfa düyünləri (bütün bədən)
40   
Plevra boşluğunun müayinəsi (bir plevra)
10   
Plevra boşluğunun müayinəsi (hər iki plevra)
15   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2