Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
LAB-03-0001 Qlükoza 1 gün
2   
LAB-03-0002 Qlükohemoqlobin 1 gün
15   
LAB-03-0005 Qamma-qlutamiltransferaza (GGT) 1 gün
8   
LAB-03-0007 Qələvi fosfataza (ALP) 1 gün
8   
LAB-03-0065 Qlükoza-6 fosfotdehidrogeneza 1 gün
15   
LAB-03-0047 Qan zərdabının latent dəmirbirləşdirmə xüsusiyyəti (UIBC) 1 gün
10   
LAB-03-0087 Qan zərdabının ümumi dəmirbirləşdirmə xüsusiyyəti (TIBC) 1 gün
18   
LAB-05-0134Quantiferon TB GOLD PLUS3 gün
200   
LAB-02-0011 Qanın bakterioloji analizi və antibiotikə həssaslığın təyini 7 gün
30   
LAB-01-0002 Qanın kliniki analizi + EÇS (25 göstərici) 1 gün
15   
LAB-01-0003 Qanın kliniki analizi + Retikulositlər + EÇS (34 göstərici) 1 gün
20   
LAB-01-0004 Qan qrupu və rezus amilinin təyini 1 gün
10   
LAB-01-0021 Qeyri-düz Kumbs reaksiyası 2 gün
40   
E70/5 Qaz Lələkləri spesifik IgE 1 gün
20   
E70/7 Qaz Lələkləri spesifik IgG 1 gün
20   
F8/5 Qarğıdalı spesifik IgE 1 gün
20   
F8/7 Qarğıdalı spesifik IgG 1 gün
20   
F11/5 Qarabaşaq spesifik IgE 1 gün
20   
F11/7 Qarabaşaq spesifik IgG 1 gün
20   
F41/5 Qızıl balıq spesifik IgE 1 gün
20   
F41/6 Qızıl balıq spesifik IgG 1 gün
20   
F45/5 Qida Mayası spesifik IgE 1 gün
20   
F45/7 Qida Mayası spesifik IgG 1 gün
20   
F88/5 Quzu əti spesifik IgE 1 gün
20   
F88/7 Quzu əti spesifik IgG 1 gün
20   
F218/5 Qırmızı bibər spesifik IgE 1 gün
20   
F218/7 Qırmızı bibər spesifik IgG 1 gün
20   
F221/5 Qəhvə spesifik IgE 1 gün
20   
F221/7 Qəhvə spesifik IgG 1 gün
20   
F231/5 Qaynadılmış süd spesifik IgE 1 gün
20   
F231/7 Qaynadılmış süd spesifik IgG 1 gün
20   
F256/5 Qoz spesifik IgE 1 gün
20   
F256/7 Qoz spesifik IgG 1 gün
20   
F280/5 Qara bibər spesifik IgE 1 gün
20   
F280/7 Qara bibər spesifik IgG 1 gün
20   
F329/5 Qarpız spesifik IgE 1 gün
20   
F329/7 Qarpız spesifik IgG 1 gün
20   
LAB-01-0047Qastrin (Gastrin)1 gün
35   
LAB-01-0012Qanın Klinik Analizi (25 parametr)1 gün
15   
Xidmətin adı Qiymət AZN

USM

Qarın Boşluğu: Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq
20   
Qarın boşluğu ümumi (14 yaşadək):Qaraciyər,öd kisəsi,mədəaltı vəzi,dalaq,böyrəklər,sidik axarları,sidik kisəsi
20   
Qarın boşluğu ümumi: Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq, böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi
30   
Qarın boşluğu ümumi (kişi): Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq, böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi+ prostat vəzi
40   
Qarın boşluğu ümumi (qadın): Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq, böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi+ginekologiya
40   
Qalxanvari vəzi + ətraf limfa düyünləri
20   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2