Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
LAB-01-0005 Sidiyin ümumi analizi 1 gün
12   
LAB-01-0018 Spermaqramma 1 gün
25   
LAB-03-0015 Sidik cövhəri 1 gün
8   
LAB-03-0016 Sidik turşusu 1 gün
8   
LAB-03-0055 Seruloplazmin 1 gün
20   
LAB-06-0049 Schistosoma mansoni IgG 1 gün
25   
LAB-04-0002 Sərbəst triyodtrionin (Free T3) 1 gün
16   
LAB-04-0003 Sərbəst tiroksin (Free T4) 1 gün
16   
LAB-04-0017 Sərbəst testosteron (Free testosterone) 1 gün
20   
LAB-07-0023 SCCA (Yastı hüceyrəli karsinoma antigeni) 1 gün
84   
LAB-02-0003 Sidiyin bakterioloji analizi və antibiotikə həssaslığın təyini 3 gün
20   
LAB-02-0007 Spermanın bakterioloji analizi və antibiotikə həssaslığın təyini 3 gün
20   
LAB-09-0005 Süd vəzi punktatının sitologiyası  3 gün
40   
LAB-01-0025 Scabies  1 gün
12   
LAB-04-0036Somatotrop hormon1 gün
20   
F2/5 Süd spesifik IgE 1 gün
20   
F2/7 Süd spesifik IgG 1 gün
20   
F47/5 Sarımsaq spesifik IgE 1 gün
20   
F47/7 Sarımsaq spesifik IgG 1 gün
20   
F48/5 Soğan spesifik IgE 1 gün
20   
F48/7 Soğan spesifik IgG 1 gün
20   
F219/5 Süyüd toxumu spesifik IgE 1 gün
20   
F219/7 Süyüd toxumu spesifik IgG 1 gün
20   
LAB-04-0049 Sərbəst β-xorionik qonadotropin (free β-HCG) 1 gün
20   
Xidmətin adı Qiymət AZN

USM

Süd vəziləri+ətraf limfa düyünləri
30   
Səthi toxuma müayinəsi
15   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2