Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
LAB-03-0108Tumor M2-Piruvatkinaza2 gün
50   
LAB-03-0071 Turş fosfataza (ACP) 1 gün
20   
LAB-03-0049 Transferrin 1 gün
10   
LAB-03-0097 Transferrinin doyma əmsalı 1 gün
20   
LAB-03-0057 Troponin-T 1 gün
20   
LAB-03-0029 Triqliseridlər 1 gün
8   
LAB-05-0140TNF-α1 gün
80   
LAB-10-0042 Treponema pallidum 2 gün
22   
LAB-10-0025 Trichomonas vaginalis 1 gün
20   
LAB-06-0040 Treponema pallidum-a qarşı anticisimlərin passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası (PHAR) 1 gün
20   
LAB-06-0041 Treponema pallidum IgM 1 gün
20   
LAB-06-0042 Treponema pallidum IgG 1 gün
20   
LAB-06-0050 Taenia solium IgG 1 gün
25   
LAB-06-0053 Toxocara canis IgG 1 gün
25   
LAB-06-0054 Trichinella spiralis IgG 1 gün
25   
LAB-04-0001Tireotrop hormon (TSH)1 gün
16   
LAB-04-0055Total T31 gün
16   
LAB-04-0056Total T41 gün
16   
LAB-04-0004 Tireoqlobulin (TG) 1 gün
18   
LAB-04-0005 Tireoqlobulinə qarşı anticisim (Anti-TG) 1 gün
18   
LAB-04-0006 Tireoid peroksidaza qarşı anticisim (anti-TPO) 1 gün
18   
LAB-04-0052TSH reseptorlarına qarşı anticisimlər (Anti-TSHR)1 gün
50   
LAB-04-0016 Testosteron 1 gün
16   
LAB-09-0008 TUR  7 gün
40   
LAB-10-0071 Toxoplasma gondii 3 gün
30   
LAB-08-0005 Trombin müddəti 1 gün
8   
E78/5 Tutuquşu Lələkləri spesifik IgE 1 gün
20   
E78/7 Tutuquşu Lələkləri spesifik IgG 1 gün
20   
E78/9 Tutuquşu Lələkləri spesifik IgG4 1 gün
20   
E85/5 Toyuq Lələkləri spesifik IgE 1 gün
20   
E85/7 Toyuq Lələkləri spesifik IgG 1 gün
20   
E85/9 Toyuq Lələkləri spesifik IgG4 1 gün
20   
F83/5 Toyuq əti spesifik IgE 1 gün
20   
F83/7 Toyuq əti spesifik IgG 1 gün
20   
F83/9 Toyuq əti spesifik IgG4 1 gün
20   
F119/5 Turp spesifik IgE 1 gün
20   
F119/7 Turp spesifik IgG 1 gün
20   
F119/9 Turp spesifik IgG4 1 gün
20   
F272/5 Tərxun spesifik IgE 1 gün
20   
F272/7 Tərxun spesifik IgG 1 gün
20   
F272/9 Tərxun spesifik IgG4 1 gün
20   
LAB-06-0061 Transglutaminaza IgA 1 gün
25   
LAB-05-0123 Transglutaminaza IgG 1 gün
25   
TP7/5 TP7/5 Ağac Panel 7 spesifik IgE (T9-Zeytun T12-Söyüd T16-Şam ağacı T18-Evkalipt T19-Akasiya T21-Çay ağacı) 1 gün
20   
TP7/7 TP7/7 Ağac Panel 7 spesifik IgG (T9-Zeytun T12-Söyüd T16-Şam ağacı T18-Evkalipt T19-Akasiya T21-Çay ağacı) 1 gün
20   
TP7/9 TP7/9 Ağac Panel 7 spesifik IgG4 (T9-Zeytun T12-Söyüd T16-Şam ağacı T18-Evkalipt T19-Akasiya T21-Çay ağacı) 1 gün
20   
Xidmətin adı Qiymət AZN

USM

Timus vəzi
15   

Stomatologiya

Tökmə metal qapaq
50   

Kardioloqun qəbulu

Təkrar müayinə
10   

Terapevtin qəbulu

Təkrar müayinə
10   

Endokrinoloqun qəbulu

Təkrar müayinə
10   

Pediatrın qəbulu

Təkrar müayinə
10   

Uroloqun qəbulu

Təkrar müayinə
10   

Pulmonoloqun qəbulu

Təkrar müayinə
10   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2