Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
LAB-03-0108Tumor M2-Piruvatkinaza2 gün
50   
LAB-03-0071 Turş fosfataza (ACP) 1 gün
20   
LAB-03-0049 Transferrin 1 gün
10   
LAB-03-0097 Transferrinin doyma əmsalı 1 gün
20   
LAB-03-0029 Triqliseridlər 1 gün
8   
LAB-05-0140TNF-α1 gün
80   
LAB-06-0040 Treponema pallidum-a qarşı anticisimlərin passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası (PHAR) 1 gün
20   
LAB-06-0041 Treponema pallidum IgM 1 gün
20   
LAB-06-0042 Treponema pallidum IgG 1 gün
20   
LAB-06-0050 Taenia solium IgG 1 gün
25   
LAB-06-0053 Toxocara canis IgG 1 gün
25   
LAB-06-0054 Trichinella spiralis IgG 1 gün
25   
LAB-04-0001Tireotrop hormon (TSH)1 gün
16   
LAB-04-0055Total T31 gün
16   
LAB-04-0056Total T41 gün
16   
LAB-04-0004 Tireoqlobulin (TG) 1 gün
18   
LAB-04-0005 Tireoqlobulinə qarşı anticisim (Anti-TG) 1 gün
18   
LAB-04-0006 Tireoid peroksidaza qarşı anticisim (anti-TPO) 1 gün
18   
LAB-04-0052TSH reseptorlarına qarşı anticisimlər (Anti-TSHR)1 gün
50   
LAB-04-0016 Testosteron 1 gün
16   
LAB-09-0008 TUR  7 gün
80   
LAB-08-0005 Trombin müddəti 1 gün
8   
E78/5 Tutuquşu Lələkləri spesifik IgE 1 gün
20   
E78/7 Tutuquşu Lələkləri spesifik IgG 1 gün
20   
E85/5 Toyuq Lələkləri spesifik IgE 1 gün
20   
E85/7 Toyuq Lələkləri spesifik IgG 1 gün
20   
F83/5 Toyuq əti spesifik IgE 1 gün
20   
F83/7 Toyuq əti spesifik IgG 1 gün
20   
F119/5 Turp spesifik IgE 1 gün
20   
F119/7 Turp spesifik IgG 1 gün
20   
F272/5 Tərxun spesifik IgE 1 gün
20   
F272/7 Tərxun spesifik IgG 1 gün
20   
LAB-06-0061 Transglutaminaza IgA 1 gün
25   
LAB-05-0123 Transglutaminaza IgG 1 gün
25   
TP7/5 TP7/5 Ağac Panel 7 spesifik IgE (T9-Zeytun T12-Söyüd T16-Şam ağacı T18-Evkalipt T19-Akasiya T21-Çay ağacı) 1 gün
20   
TP7/7 TP7/7 Ağac Panel 7 spesifik IgG (T9-Zeytun T12-Söyüd T16-Şam ağacı T18-Evkalipt T19-Akasiya T21-Çay ağacı) 1 gün
20   
LAB-10-0025 Trichomonas vaginalis 1 gün
20   
LAB-10-0042 Treponema pallidum 2 gün
22   
LAB-10-0071 Toxoplasma gondii 3 gün
30   
LAB-10-0145 Trombofiliya paneli - genetik müayinə 3 gün
120   
LAB-10-0147 Trombofiliya geniş panel - genetik müayinə (Trombofiliya panel + Folat metabolizmi) 3 gün
180   
Xidmətin adı Qiymət AZN

USM

Tüpürcək vəziləri
20   
Timus vəzi
15   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2