Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
LAB-03-0050 Vitamin В12 1 gün
18   
LAB-03-0064 VLDL (Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər) 1 gün
26   
LAB-10-0083 VVZ 3 gün
24   
LAB-08-0021 Von-Willebrand Faktor (vWF) 1 gün
100   
F234/5 Vanil spesifik IgE 1 gün
20   
F234/7 Vanil spesifik IgG 1 gün
20   
LAB-03-00100Valproat turşusu (Valproic acid)1 gün
25   
Xidmətin adı Qiymət AZN

USM

Vertebral arter doppler (onurğa)
20   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2