Xidmətin kodu Xidmətin adı Biomaterialın növü Müayinə müddəti Qiymət AZN
LAB-05-0001 İmmunoqlobulin A (IgA) 1 gün
14   
LAB-05-0002 İmmunoqlobulin M (IgM) 1 gün
14   
LAB-05-0003 İmmunoqlobulin G(IgG) 1 gün
14   
LAB-05-0004 İmmunoqlobulin E (IgE total) 1 gün
16   
LAB-05-0124 İnterleykin -1 β ( IL-1b ) 3 gün
35   
LAB-05-0125 İnterleykin-2 3 gün
35   
LAB-05-0126 İnterleykin-4 3 gün
35   
LAB-05-0127 İnterleykin-6 3 gün
35   
LAB-05-0128 İnterleykin-8 3 gün
35   
LAB-05-0129 İnterleykin-10 3 gün
35   
LAB-05-0130 İnterleykin-18 3 gün
35   
LAB-10-0063 İnsan papillomavirusu 6 və 11 tiplər (HPV-6, 11) 2 gün
24   
LAB-10-0065 İnsan papillomavirusu 16 və 18 tiplər (HPV-16, 18) 2 gün
24   
LAB-10-0070 İnsan papillomavirusu genotip (16,31,33,35,18 45,39,59,52,56,58,66 tipləri) 5 gün
70   
LAB-04-0009 İnsulin 1 gün
18   
LAB-03-0090 İki mərhələli oral qlükoza tolerantlıq testi 1 gün
12   
LAB-03-0067 İnsulinə qarşı rezistentlik əmsalı (HOMA-IR) 1 gün
21   
E4/5 İnək Kəpəyi spesifik IgE 1 gün
20   
E4/7 İnək Kəpəyi spesifik IgG 1 gün
20   
E5/5 İt Kəpəyi spesifik IgE 1 gün
20   
E5/7 İt Kəpəyi spesifik IgG 1 gün
20   
F214/5 İspanaq spesifik IgE 1 gün
20   
F214/7 İspanaq spesifik IgG 1 gün
20   
LAB-04-0060 İnhibin A 1 gün
45   
İP4/5 İP4/5 Inhalant Panel 4 spesifik IgE (D1-Dermatophagoides pteronyssinus E1-Pişik Kəpəki-epiteli E3-At Kəpəki E5-İt Kəpəki İ6-Tarakan M2-Cladosporium herbarum) 1 gün
20   
İP4/7 İP4/7 Inhalant Panel 4 spesifik IgG (D1-Dermatophagoides pteronyssinus E1-Pişik Kəpəki-epiteli E3-At Kəpəki E5-İt Kəpəki İ6-Tarakan M2-Cladosporium herbarum) 1 gün
20   
Xidmətin adı Qiymət AZN

Hesablama

Səbətiniz boşdur2