Xidmətin kodu Xidmətin adı Qiymət AZN
USM-01-0054Elastometriya
70   
USM-01-0002Qarın Boşluğu: Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq
20   
USM-01-0035Qarın boşluğu ümumi (14 yaşadək):Qaraciyər,öd kisəsi,mədəaltı vəzi,dalaq,böyrəklər,sidik axarları,sidik kisəsi
20   
USM-01-0003Qarın boşluğu ümumi: Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq, böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi
30   
USM-01-0006Qarın boşluğu ümumi (kişi): Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq, böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi+ prostat vəzi
40   
USM-01-0004Qarın boşluğu ümumi (qadın): Qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, dalaq, böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi+ginekologiya
40   
USM-01-0007Qalxanvari vəzi + ətraf limfa düyünləri
20   
USM-01-0028Süd vəziləri+ətraf limfa düyünləri
30   
USM-01-0051Boyun USM (hər iki qulaqaltı tüpürcək vəziləri,çənəaltı tüpürcək vəz,qalxanvari vəz, boyun limfa düyünləri)
35   
USM-01-0009 Ginekoloji müayinə
25   
USM-01-0055Pelvic Floor
30   
USM-01-0052Tüpürcək vəziləri
20   
USM-01-0011 Follikulometriya
10   
USM-01-0013Hamiləliyin təyini
15   
USM-01-0044Hamiləliyin müayinəsi (11-ci həftəyədək)
25   
USM-01-0041Hamiləliyin müayinəsi (11-14-cü həftələrarası)
40   
USM-01-0053Hamiləliyin müayinəsi-Əkiz hamiləlik (11-14-cü həftələrarası)
40   
USM-01-0042Hamiləliyin müayinəsi (14 həftədən yuxarı)
50   
USM-01-0047Hamiləliyin müayinəsi- əkiz hamiləlik (14 həftədən yuxarı)
50   
USM-01-0043Hamiləliyin doppleri (tək döl)
60   
USM-01-0046Hamiləliyin doppleri (əkiz hamiləlik)
70   
USM-01-0016Böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi
20   
USM-01-0017Böyrəklər, sidik kisəsi, sidik axarları + ginekoloji
30   
USM-01-0018Böyrəklər, sidik axarları, sidik kisəsi, prostat vəzi
30   
USM-01-0019Prostat vəzi, sidik kisəsi
20   
USM-01-0021Periferik limfa düyünləri (bir nahiyə)
15   
USM-01-0020Periferik limfa düyünləri (bütün bədən)
40   
USM-01-0022Plevra boşluğunun müayinəsi (bir plevra)
10   
USM-01-0023Plevra boşluğunun müayinəsi (hər iki plevra)
15   
USM-01-0024Yumşaq toxumaların müayinəsi
20   
USM-01-0040Səthi toxuma müayinəsi
15   
USM-01-0025Neyrosonoqrafiya
20   
USM-01-0027Bud-çanaq oynağının müayinəsi
20   
USM-01-0026Timus vəzi
15   
USM-01-0031Aşağı ətraf venalarının doppleri: 1 tərəf
25   
USM-01-0032Aşağı ətraf venalarının doppleri: 2 tərəf
50   
USM-01-0029Aşağı ətraf arteriyalarının doppleri: 1 tərəf
25   
USM-01-0030Aşağı ətraf arteriyalarının doppleri: 2 tərəf
50   
USM-01-0037Renal doppler
40   
USM-01-0038Yuxu arteriyasının doppleri (karotis)
35   
USM-01-0039Vertebral arter doppler (onurğa)
20   
USM-01-0033Carotis + Vertebral+Aksilyar arteriya doppleri
60   

Hesablama

Səbətiniz boşdur2